Ευχαριστούμε πολύ !

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να λάβετε την παραγγελίας σας το συντομώτερο δυνατόν. " . "\r\n"; //$headers .= "Bcc: info@entireco.com" . "\r\n"; $to = "barbis@barbis.gr"; $subject = "Order"; $message .= " Βιβλίο: $bookt Τιμή: $bookp Όνομα: $name Επίθετο: $surname Ιδιότητα: $occupation Email: $email Τηλέφωνο: $phone Fax: $fax Κινητό Τηλέφωνο: $cell Διεύθυνση: $address Διεύθυνση2: $address2 TK: $zipcode Πόλη: $city Χώρα: $country Tρόπος Αποστολής: $ship Σχόλια: $comments "; mail($to, $subject, $message, $headers); ?>